Enerji Verimliliği Çalışma Raporu Kayseri

 

Türkiye Enerji ve Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu, 13/08/2010 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ' ın da katılımıyla Kayseride' de açıklandı.

Son enerji ihalelerinde toplam tutuarın 5,8 milyar dolara çıktığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''İhaleyi alanlar, 'Bu işten vazgeçtim' deseler bile devletin kasasına 1,2 milyar dolara girer'' diyerak yatırımcılardan alınan teminatlara dikkat çekti.

Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu, 13/08/2010 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ' ın da katılımlarıyla Kayseride' de açıklandı.

 

BİZ ALTYAPIYI SATMADIK

Bu amaçla düzenlenen törende elektrik dağıtım ihaleleriyle ilgili açıklamalarda yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, hükümetin enerji alt yapısını satmadığını, vatandaşa enerji hizmetinin ulaştırılmasını özelleştirdiğini söyledi. Son yapılan 4 ihaleye de atıf yapan Bakan YILDIZ, ''Enerji ihaleleriyle 5.8 milyar dolarlık bir değer oluştu. Ancak yatırımcı 'Ben bu işten vazgeçtim dese bile devletin kasasına 1,2 milyar dolar girer' diyerek alınan teminatlara dikkat çekti.

 

VERİMLİLİK ŞART OLDU

Türkiye Enerji Verimliliği Derneği'nin (ENVER), Türkiye Enerji Verimliliği Merkezi adına hazırladığı raporla ilgili de konuşan Bakan YILDIZ arz güvenliği sorunları artan enerji maliyetleri kentleşme iklim değişikliği ve küreselleşmenin sebep olduğu etkiler enerjinin artık verimli kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi. Yıldız, Türkiye'nin rekabetçi gücünü arttırması için düşük karbon ekonomisi veya yeşil ekonomi olarak adlandırılan yeni paradigmaya uyumlu hale gelmesi için kat etmesi gerekn çok yolun olduğunu söyledi.

 

YEŞİL EKONOMİYE DOĞRU

''Öncelikle yeşil ekonominin gerektirdiğiğ yeni üretim tüketim ve çevre anlayışının Türkiye' de yerleşmesi gerek. Rapor sadece enerji verimliliği ve tasarrufa dikkat çekmiyor. Yeşil ekonomiyi yeni bir ekonomik dalga olarak tarif ediyor ve Türkiye' nin bu yeni dalga üzerinde kalmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.

 

Enerjinin Yoğun Oduğu Alanlarda Kümelenme Sağlansın

Strateji belgesinde özetle şu noktalara dikkat çekiliyor :

*İletim ve dağıtım hatları ile yenilenebilir santraller arasında uyum sağlanmalı.
*Kaçaklar ve çalıntı, teknik ve sosyal önlem tedbirleriyle ortadan kaldırılmalı.
*Petrolde vergi kayıpları ile mücadele için daha fazla teknoloji kullanılmalı.
*Düşük enerji sınıfı aletlerden, yüksek sınıflı aletlere geçiş içinteşvik mekanizmaları çalıştırılmalı.
*Enerji verimliliği koordinasyonu özerk bir yapıya kavuşmalı, kamu-özel sektör bir arada çalışarak hedefleri ve uygulama süreçlerini belirlemeli.

 

VERGİ MUAFİYETİ OLMALI

*Enerji verimliliği proje finansmanlarına vergi muafiyeti eklenmeli.
*Lisans başvurularını dar bir zaman dilimine sıkıştırmayan yeni bir düzenlemeye gidilmeli.
*Doğalgaz dağıtımında yalıtımsız binalara abone verilmesi engellenmeli.
*Enerji yatırım fonlarının kurulmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılmalı.
*Çevresel atıklar ve enerji bir arada değerlendirilerek özel çaba sarfedilmeli.
*Enerji yoğun alanlarda özel endüstri bölgeleri ve kümelenmeler oluşturulmalı.

 

KAYSERİ-BUGÜN