Enerji Verimliliği Derneği Tobb Plazada

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ  TOBB PLAZADA

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ'Nİ temsilen Genel başkanımız Erkan GÜRKAN, başkan vekillerimiz Ali KOÇ, İbrahim ÇAĞLAR, Adnan Ersoy ULUBAŞ, yönetim kurulu üyelerimiz Ali KİBAR, Kenan YAVUZ, Gökhan AKÇA yer aldı.

13 Ağustos 2010 tarihinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın da katılımıyla Kayseri’de açıklanan ‘’Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Raporu’’ sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Önümüzdeki süreçte doğayla barışık ve kıt kaynakları en verimli şekilde kullanan teknolojiyi geliştirenlerin yeni ekonomik düzene yön vereceği, bu sebeple yeni çağın ekonomisinin adına ''YEŞİL EKONOMİ'' adlandırılmasının doğru olacağı vurgulandı.Bu yeni ekonomik dalganın üstünde kalabilmek için ülkemizin rekabetçilik, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomiye geçiş programı etrafında ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu.

 

Toplantıda Öne Çıkan Başlıklar:

 • Kentleşme ve sanayileşme enerji ihtiyacını arttırıyor. Sanayileşen ve kentleşen ülkemizde enerji arz güvenliği en önemli sorunların başında geliyor.
 • İklim değişikliği ve artan sera gazı emisyonu tüm dünyada yeni bir ekonomik anlayışı tetikledi. Yeşil ekonomi olarak tarif edilen bu yaklaşım ülkemizde henüz yeterince anlaşılabilmiş değil. Kyoto sonrasına ülkemizi hazırlamak için bir dizi çalışmanın yapılması gerekli.
 • Ülkemizin rekabetçi gücünü yükseltmek için yeşil ekonomi ürün ve hizmetlerini bir kaldıraç olarak kullanmalıyız.
 • Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı bir çalışmaya göre enerji verimliliği ve yeşil ekonomi kapsamında dünya çapında 2010-2030 arası 8,3 Trilyon USD yatırım yapılırsa bu yatırımdan 8,6 trilyon kazanç elde edilecek ve karbon emisyonu azalacak.
 • Son 10 yılda Türkiye 154 milyar USD birincil enerji ithal etti. Bu dış ticaret açığımızın %41'ini oluşturdu. Enerjiyi boşa harcamamak Türkiye için yaşamsal bir öneme sahip.
 • Verimlilik teknik bir mesele değil bir kültür ve anlayış meselesi. Enerji verimliliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak şart. Verimlilik tüm toplum katmanlarını ilgilendiriyor.
 • Şehirler, sektörler ve şirketler artık yeşil stratejiler geliştirmeli ve uygulamalı.
 • 0,27 TEP olan Türkiye'nin enerji yoğunluğunu 0,10 TEP düşürecek bir ulusal verimlilik hedefi benimsenmeli.
 • Ulaşım araçlarında elektrik kullanımı artacak. 2030'da araçların yarısından fazlası alternatif yakıtlarla çalışacak.
 • Verimliliğe sadece enerjiyi kullanırken değil, üretirken, dağıtırken, piyasa ve kamu mekanizmalarını çalıştırırken kısaca her aşamada dikkat edilmeli.
 • Elektrikli ev aletleri, aydınlatma, yalıtım, ısıtma ve soğutma, elektrikli motorlar, ulaşım ve sanayi üretiminde verimlilik için yapılması gereken çalışmalar var.
 • İklim değişikliği tehdidi altındaki bölgelerimiz için özel çalışmalar yapılmalı. Toprak, su ve havanın korunması verimlilik bağlamında ele alınmalı.