Birinci 'Verimli Buluşmalar' Programımızda Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Konuşuldu

’Verimli Buluşmalar’’ etkinliklerimizden ilki 25.01.2019 Cuma günü İGDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda Sivil Toplum Kuruluşları’nın değerli temsilcileri ve davetliler huzurunda gerçekleşti. Genel Başkanımız Sn. Murat Kalsın’ın açılış konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Türkiye Enerji Verimliliği Yolculuğunda Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2018 Performansı ve 2019 Aksiyon Planı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

 
 
 
28.01.2019