Hakkımızda

Dünyada verimlilik merkezli çalışmalar yaygınlaşmakta, tüm ülkeler ve büyük kuruluşlar yüksek bütçeler kullanarak bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Enerji Verimliliği Derneği bir sivil toplum örgütü olarak teşekkül edilmiştir. Öncelikli amacı enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır.

Dernek, güçlü yönetimi, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar, promosyonlar ve etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı başarabilmiştir.

Enerji Verimliliği Derneği, bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için yönetimini ve yapısını güçlendirmiş, ülkemizin en önemli sanayici, işadamı ve bürokratları dernek yönetiminde yer almıştır.

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu

 

Murat KALSIN Genel Başkan
Murat ÖZYEĞİN Genel Başkan Vekili
Ali İhsan SILKIM Genel Başkan Vekili
Dr. Oğuz CAN Genel Başkan Vekili
Bülent ŞEN Muhasip Üye
Serhat ÇEÇEN Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi
Suat İNCE Yönetim Kurulu Üyesi
Memiş KÜTÜKCÜ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. İzzet ALAGÖZ Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet MORGÜL Yönetim Kurulu Üyesi
Halil İbrahim LEVENTOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi
Berna MERİÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KAYIRICI Yönetim Kurulu Üyesi
   


 

 

 

TÜZÜK

Enerji Verimliliği Derneği 2013 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2013 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2014 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2014 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2015 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2015 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2016 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2016 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2017 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2017 Yılı Mali Tablo