ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ’NİN YENİ ŞUBESİ ADANA’DA AÇILDI

 

Enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmak için tüm Türkiye’de etkin projeler geliştiren Enerji Verimliliği Derneği’nin 14.Şubesi Adana’da açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili  Adnan Ersoy Ulubaş, Ülkemiz İthalat kaynaklarının en önemli kalemi enerjinin daha az tüketilebilmesi için, “enerji verimliliği”nin alternatif bir enerji kaynağı olduğu gerçeğinin hepimizin gündeminde olması gerektiğine dikkat çekti.

Enerjinin en verimli şekilde kullanılabilmesi konusunda Türkiye genelinde etkin çalışmalar yapan; Enerji Hanım, Enerji Çocuk, Enerji Verimli Ulaşım ve Enerji Verimli Sanayi’den oluşan “Enerji Takımı” ile Türkiye’nin dört bir yanında başarılı projeler gerçekleştiren Enerji Verimliliği Derneği’nin Adana Şubesi açıldı.

 

Açılışı gerçekleştiren ve bir de konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili  Adnan Ersoy Ulubaş, “Ülkemiz İthalat kaynaklarının en önemli kalemi Enerji'nin daha az tüketilebilmesi için Enerji verimliliğinin alternatif bir enerji kaynağı olduğu gerçeği hepimizin gündeminde olmalı. Yapılan hesaplamalara göre verimlilik sağlanırsa; elde edilen tasarrufun değeri, enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazladır. Yani verimlilik çok önemli bir unsurdur. Çünkü, 1 Birim mal üretebilmek için bizler gelişmiş ülkelere göre 3 katı daha fazla enerji harcıyoruz.” dedi. Konuşmasında Enerji Verimliliği Derneği’nin on sekizinci şubesinin Adana’da olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Adnan Ersoy Ulubaş, “Başta Adana Şube Başkanımız Sayın Zeki Kıvanç olmak üzere tüm şube yönetim kurulumuza enerji verimliliği konusunda yapacakları çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Açılışta konuşma yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu  Başkanı ve Enerji Verimliliği Derneği Adana  Şube Başkanı Zeki Kıvanç da, “Adana ilimiz için Güneş Enerjisi ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu güneş potansiyeli dikkate alındığında, güneş enerjisi kullanımı ülkemizin enerji geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılan son düzenlemeler, bu sektörde dünya genelinde en belirleyici politikalardan olan destek politikalarının ülkemizde de uygulanma­ya başlamasına ve böylelikle yatırımların hızlanmasına imkân sağlamıştır. Çukurova Bölgesi güneş potansiyeli olarak en elverişli bölgelerden birisidir ve bu potansiyelin değerlendi­rilmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için büyük öneme sahiptir. İlgili sektörde kullanılan ekipmanların bölgede üretilmesinin yaratacağı ekonomik katkı oldukça önemlidir” dedi.

Enerji Verimliliği Derneği’nin, Adana’da açılan şubeyle birlikte Türkiye genelinde toplam 14 şubesi bulunuyor.