ENERJİ VERİMLİ SANAYİ PROJESİ KONYA'DA TANITILDI

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla Konya’da yapılan toplantıyla başladı.

‘’Güçlü Sanayi Verimli Enerji’’sloganıyla yola çıkılan projede, sanayi kuruluşlarında belirlenen 13 enerji verimlilik artırıcı proje alanıyla on yılda 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu yaratmayı hedefleniyor. Toplantıda Enerji verimliliğinin dünya üzerindeki önemine değinen Enerji Bakanı Yıldız, ‘’Enerji verimliliği, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiden sonra 6. Yakıt olarak yerini almaktadır’’dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji ihtiyacının dünya var oldukça artarak devam edeceğini, enerji kaynaklarının ise sonsuz ve sınırsız olmadığını söyledi. Dünya olarak enerji üretimi ile tüketimi arasında sürdürülebilir bir denge kurmak zorunda olduklarını vurgulayan Bakan Yıldız, ‘’Tüm dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak için küresel enerji yatırımlarının arttığını ve küresel ölçekte enerji sektörüne 2013 ile 2035 yılları arasında 42,2 trilyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor’’ dedi.

‘’Son 10 Yılda Elektrik ve Doğalgazda Çin’den Sonra En Fazla Talep Artış Hızına Sahip Ülkeyiz”

Türkiye’de enerji arz ve talebi büyük bir hızla arttığını ve dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ülke olduğumuzu ifade eden Yıldız, “2002 yılında 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2013 yılında 245 milyar kWh'a yükselmiş durumda.Ülkemizde ve dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında enerjiyi verimli kullanmamızın ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir.” diyen Yıldız, dünyada 2035 yılına kadar enerjinin verimli kullanılması ile konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.3 Milyar TEP enerji tasarrufu sağlanacağının tahmin edildiğini belirtti. Enerji verimliliğinin sağlayacağı kazanımların sürdürülebilirlik açısından son derece önemli olduğuna değinen Yıldız, Bakanlık olarak; ilgili Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Finans Kuruluşları ve Özel sektör iş birliği içerisinde her alanda ve her sektörde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Hedef: 10 Yılda 65 Milyar TL Tasarruf

Yıldız, yıllardır sürdürülen ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını da almaya başladıklarını, 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan daha az olduğunu söyledi.

Yıldız; konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz; sanayicilerimizin enerji faturasını en az % 30 azaltmak ve parasal olarak 10 yılda 65 milyar TL tasarruf etmek.” dedi.

Bakanlıktan Sanayicilere Teşvik

Bakan Taner Yıldız, ayrıca tüm sanayicilere ve kamuoyuna bakanlık tarafından yeni uygulamaya sokulan teşvikler hakkında da bilgi verdi .Yıldız, “Sanayi sektöründe yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır. Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.” dedi.

 “10 Yılda 16.000 Okul”

Sanayide enerji verimliliği için kamu,  sivil toplum ve özel sektörü bir araya getiren Enerji Verimli Sanayi Projesi’nin ekonomiye katkısını ve OSB’lerde yapılacak çalışmaları değerlendiren Enerji Verimliliği Derneği Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, sanayi kuruluşlarında Enerjide Verim Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL kazanç sağlanmasını hedeflendiğine dikkat çekti.Çağlar, “10 yılda 65 milyar TL olarak saptanan enerji tasarrufu ile;16.000 okul,3.200 tam teşekküllü hastane, 7 Atatürk Barajı,10 Havalimanı,10 Boğaz Köprüsü,6 ünite nükleer santral yapılabilir’’dedi.

Çağlar sözlerinde sanayide, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin iyileştirilmesiyle elde edilecek tasarrufun enerji değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan üretebileceğimiz enerjiden daha fazla olduğunu da vurguladı.

 ‘’İşletmelerin Enerji Faturaları Yüzde 30 Azalacak”

 İşletmelerde enerjinin verimli kullanılması için yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar ile ne kadar tasarruf elde edildiğinin tespit edilmesi amacıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 işletmede Anket çalışması yapıldığını belirten Çağlar, verimlilik artırıcı projelerin uygulama oranları incelendiğinde bazı projelerin önemli oranda uygulandığını gördüklerini belirtti.

Çağlar, “Verimlilik artırıcı projelerin sadece bir kısmının uygulanması sonucunda bile işletmelerimizin;

- % 55’inin enerji faturalarını % 10, % 11’inin enerji faturalarını % 20, % 8’inin enerji faturalarını % 30, % 3’ünün enerji faturalarını % 40 ve % 1’inin enerji faturalarını % 50 oranında azalttığını tespit ettik.” dedi.

‘’Tasarruf Edilen Enerji Üretilen Enerjidir’’

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü, ise enerjide verimliliğin önemine dikkat çekerek, tasarruf edilen enerjinin üretilen enerji olduğunu söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerin 2013 yılında elektrik ve doğalgaza 125 milyon lira ödediğinin altını çizen Kütükçü, “Şimdi verimlilik esaslarına göre, bu rakamın sadece yüzde 10’u kadarını geri kazanabilirsek her yıl 12.5 milyon lira sanayicimizin cebinde kalacak. Konya’ya, ülkemize yatırım olarak katkıda bulunacak. Bu yüzde 10 tasarrufu Türkiye’de düşündüğünüzde, ben ülkenin hem cari açığının hissedilir derecede düşeceğine, hem de yatırım için gerekli finansmanın bu yolla sağlanabileceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

‘’Türkiye’de, Enerji Yönetim Sistemi Standardını alan 2. Organize Sanayi Bölgesiyiz’’

Enerji Verimliliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek amacıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde bir Enerji Yönetim Birimi kurduklarını ifade eden Başkan Kütükcü, OSB sınırları içerisinde bulunan işletmelerin enerji verimliliği açısından incelendiğini belirtti. Kütükcü, ‘’Konya Organize Sanayi Bölgesinin Enerji Yönetim Sistemi Standartlarını yazılı hale getirerek ve uygulayarak TSE – ISO EN 50001 Belgesini alarak Türkiye’de, Enerji Yönetim Sistemi Standardını alan 2. Organize Sanayi Bölgesiyiz’’dedi.

‘’Enerjide Dışa Bağımlılığımızı Bitirmeliyiz’’

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ de konuşmasında Türkiye'nin en büyük sorunlardan birisi olan cari açık ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi için enerjide dışa bağımlılığın bitirilmesi gerektiğini söyledi. 2023'te 15 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediklerini dile getiren Öztürk, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin alacağı destekler ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Karapınar bölgemizde kurulacak olan Enerji İhtisas Bölgesi ve Termik Santral yatırımları şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir fırsattır" dedi.